ULO HLADNJA?E
KLIKNITE NA SLIKU ZA UVE?ANJE
 

Potreba za dugotrajnim ?uvanjem proizvoda, posebno jabuke usmjerila nas je na poslove izgradnje ULO hladnja?a za ?uvanje jabuka. ULO hladnja?e ili skladi?tenje jabuke u strogo kontroliranim uvjetima je ?uvanje jabuke uz konstantni temperaturu i strogo kontrolirane koli?ine kisika i uglji?nog dioksida u rashladnim komorama .

Jabuka se ?uva u uvjetima niske koncentracije kisika (1-2 %) , kao i kontrolirane koli?ine CO2 (1- 3 %) - ovisno o sortama jabuka.

?itav sustav se sastoji od: generatora du?ika - kojim u po?etnoj fazi spu?tamo razinu kisika u prostor na cca 4 % (ili na vrijednosti koje tehnolog odredi), a nakon toga PLC vodi proces kontrole O2 i CO2 u prostoru i po potrebi izdvaja u CO2 absorberu iz prostora ili dozira kisik u prostor da bi odr?ao zadane vrijednosti.

Rolex Oyster replica watches uk Perpetual Rolex Deepsea model 126660, steel case, diameter 44 mm, steel one-way rotating outer ring, 60 minute scale outer ring with black Cerachrom ceramic word ring, molded numbers and scales with PVD coating technology plated with platinum swiss replica watches, D-blue lacquered dial, central hour, minute and second hand, fast-paced flashing calendar, stop-second performance, 18 ct white gold, easy-to-read Chromalight night light dot markers and hands, drain valve replica watches online, Ringlock system case And nitrogen alloy steel compression ring, round arched blue crystal mirror with a thickness of 5.5 mm, steel and 5-grade titanium basereplica watches.

U postignutim uvjetima, postignuta je minimalna vegetacija ploda ?ime je smanjeno dehidriranje jabuke i kao i procesi dozrijevanja i truljenja.

Trenutno je u izvo?enju instalacija dinami?ke atmosfere, u uvjetima jo? ni?e koncentracije kisika (0,2 - 0,6 %)i ni?e koncentracije CO2 (0,4 - 1 %). Posebnim florescentnim sondama se mjeri to?ka stresa ploda i na osnovu tog podatka se pode?avaju postavne vrijednosti. Ovakve komore su posebno ?ti?ene dodatnim ure?ajem za analizu kisika i ure?ajem za mjerenje tlaka, ?ime dodatno osiguravamo komoru od niskog tlaka i od niske koncentracije kisika. Posebni rezultati su postignuti na "zelenim" sortama u kojima je u potpunosti eliminiran SCALD.

Kvalitetnim sustavom hla?enja i kontrolirane atmosfere osiguravamo korisniku dugotrajno ?uvanje plodova i kvalitetan plod nakon va?enja jabuke iz hladnja?e i slanja na tr?i?te .

 

IN?ENJERING
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2004-2014 - Terma H.G.K. d.o.o. - Sva prava pridr?ana